LỊCH SỬ THÀNH LẬP TRƯỜNG

* Trường được thành lập sau năm 1975, có tên gọi là Trường phổ thông cơ sở B Hố Nai 4. * Tại địa chỉ: Thôn Bắc Hợp, ấp Bùi Chu, xã Hố Nai 4, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Tháng 9 năm 1990 Trường phổ thông cơ sở B Hố Nai 4 được chia tách ra thành hai đơn vị hành chính độc lập theo cấp học, đó là trường THCS Minh Đức và trường Tiểu học Diên Hồng hiện nay.

- Tháng 12 năm 1995 trường chuyển loại hình từ trường THCS Minh Đức thành Trường THCS Bán công Minh Đức.

- Tháng 8 năm 2009 trường chuyển loại hình từ trường THCS Bán công Minh Đức thành trường THCS Minh Đức.

- Từ năm 1996 đến nay trường chuyển về thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

       * Trường đã qua các kỳ Hiệu trưởng:

+ Từ năm 1975 đến năm 1981 thầy Đỗ Sỹ Cự

+ Từ năm 1982 đến năm 1986 thầy Đoàn Văn Tập

+ Từ năm 1987 đến năm 2014 thầy Vũ Công Chính

+ Từ năm 2015 đến nay thầy Nguyễn Xuân Quân.